Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Hoàn tiền 20% tại siêu thị Co.opmart & Co.op Xtra

Chủ thẻ Visa Bản Việt mua sắm tại siêu thị Co.op Mart & Co.op Xtra vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần và thanh toán bằng Thẻ tín dụng Visa Bản Việt sẽ được hoàn tiền 20% giá trị giao dịch, tối đa 300.000đ/tháng/chủ thẻ.

Điều khoản & Điều kiện:

  • Chỉ áp dụng cho giao dịch có giá trị từ 500.000VNĐ trở lên và đã được ghi nợ về hệ thống (không áp dụng cho các giao dịch hoàn trả/hủy và giao dịch gốc được hoàn trả/hủy)
  • Không giới hạn số lần Chủ thẻ tham gia chương trình.
  • Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền chương trình này không được tiếp tục tham gia chương trình hoàn tiền khác được triển khai cùng thời điểm. Trong trường hợp giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền của nhiều chương trình hoàn tiền triển khai cùng một thời điểm, Ngân hàng Bản Việt sẽ chủ động hoàn tiền cho Khách hàng theo chương trình có tỷ lệ hoàn tiền cao nhất
  • Thẻ được Khách hàng yêu cầu thanh lý trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.
  • Hoàn tiền theo thứ tự thời gian giao dịch sớm nhất cho đến khi hết ngân sách khuyến mại mỗi tháng.
  • Số tiền được hoàn sẽ ghi có vào tài khoản thẻ thực hiện giao dịch.

Thời gian áp dụng: từ 13/10 đến 30/11/2018