Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Nhân đôi điểm thưởng mua sắm nước ngoài

Chủ thẻ tín dùng Visa Bản Việt sẽ được nhân đôi điểm thưởng cho các giao dịch chi tiêu tại nước ngoài.

Điều khoản & điều kiện chương trình:

- Giao dịch chi tiêu tại nước ngoài là các giao dịch sử dụng thẻ thực hiện bằng loại tiền tệ khác VND

- Không áp dụng cho các giao dịch hoàn/hủy/từ chối

-Áp dụng thể lệ của chương trình Điểm thưởng cho thẻ tín dụng Visa Bản Việt hiện hành.

- Ngân hàng Bản Việt có toàn quyền từ chối tặng thêm Điểm Thưởng cho bất kỳ Khách hàng nào mà ngân hàng Bản Việt cho là giao dịch không hợp lệ hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào của Chương trình.

- Chương trình áp dụng từ 05/11/2018 đến 28/02/2019