Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Hoàn tiền 50% giao dịch đầu tiên thẻ Visa Bản Việt

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng Visa Bản Việt và chủ thẻ Visa Bản Việt phát sinh giao dịch lần đầu tiên sẽ được hoàn tiền 50% (tối đa 200.000đ)

Điều khoản & điều kiện:

  • Đối với thẻ được phát hành trong thời gian triển khai chương trình: thẻ phát sinh giao dịch đầu tiên trong vòng 01 tháng kể từ ngày phát hành.
  • Đối với thẻ được phát hành trước thời gian triển khai chương trình: thẻ phát sinh giao dịch đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ và giao dịch này phát sinh trong thời gian triển khai chương trình.
  • Loại giao dịch được hưởng ưu đãi: tất cả các giao dịch được thực hiện thành công bằng thẻ tín dụng Visa Bản Việt (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, phí, lãi) và đã được ghi nợ về hệ thống, không áp dụng cho các giao dịch hoàn trả/hủy và giao dịch gốc được hoàn trả/hủy.
  • Không giới hạn số tiền giao dịch.
  • Thẻ phát hành đầu tiên và thẻ thay thế/thẻ gia hạn của thẻ đó được ghi nhận là 01 thẻ.
  • Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền chương trình này không được tiếp tục tham gia chương trình hoàn tiền khác được triển khai cùng thời điểm. Trong trường hợp giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền của nhiều chương trình hoàn tiền triển khai cùng một thời điểm, Ngân hàng Bản Việt sẽ chủ động hoàn tiền cho Khách hàng theo chương trình có tỷ lệ hoàn tiền cao nhất.
  • Thẻ được Khách hàng yêu cầu thanh lý trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.
  • Số tiền được hoàn sẽ ghi có vào tài khoản thẻ thực hiện giao dịch.

​Chương trình áp dụng từ 13/10 - 31/12/2018