Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Giảm ngay 30.000VND tại The Pizza Company

Giảm ngay 30.000VND cho hóa đơn từ 200.000VND trở lên khi thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa Bản Việt tại The Pizza Company

Điều khoản & điều kiện:

  • Áp dụng cho thực đơn thức ăn
  • Không áp dụng cho Combo và các chương trình khuyến mãi khác
  • Ưu đãi không được quy đổi thành tiền mặt hoặc kết hợp sử dụng với các chương trình khuyến mãi, phiếu giảm giá hoặc đặc quyền VIP
  • Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn hoặc có thể thay đổi điều khoản, điều kiện cũng như nội dung chương trình mà không cần thông báo trước

​Chương trình áp dụng từ 15/01/2019 - 15/01/2020