Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Ưu đãi Mỹ phẩm làm đẹp

Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng Visa Bản Việt mua sắm tại các cửa hàng Mỹ phẩm (*) sẽ được hưởng ưu đãi:

  • Hoàn tiền 10% cho hóa đơn từ 700.000VND

Điều khoản & điều kiện:

  • Áp dụng tối đa 300.000VND/ chủ thẻ

  • (*) Giao dịch tại cửa hàng Mỹ phẩm là các giao dịch có MCC 5977 do Tổ Chức Thẻ Quốc Tế Visa quy định tại Việt Nam theo hệ thống Ngân hàng Bản Việt ghi nhận (các cửa hàng như Yves Rocher, Innisfree, The Faceshop, Laneige…)

  • Chương trình không giới hạn số lần chủ thẻ tham gia chương trình và áp dụng đồng thời với chương trình Điểm thưởng (Thể lệ tại đây)

  • Giao dịch hợp lệ được hoàn tiền là giao dịch đã được ghi nợ về hệ thống tại thời điểm hoàn tiền (không bao gồm giao dịch hoàn trả/hủy và giao dịch gốc được hoàn trả/hủy).

  • Số tiền được hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ và hoàn tiền sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình.
  • Thẻ được Khách hàng yêu cầu thanh lý trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện trao thưởng sẽ không được hưởng ưu đãi.
  • Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách.
  • Nếu có bất kỳ khiếu nại phát sinh, khách hàng vui lòng liên hệ với Ngân hàng Bản Việt thời gian không trễ hơn 03/05/2019
  • Thời gian áp dụng từ 01/03 - 31/03/2019.