Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Mở thẻ Bản Việt, trải nghiệm cuộc sống

Khách hàng mở mới thẻ tín dụng Visa Bản Việt và phát sinh giao dịch chi tiêu bất kỳ sẽ nhận ngay 100.000 điểm thưởng và nhận thêm hoàn tiền theo mức tổng doanh số giao dịch chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ như sau:

Hoàn tiền

100.000đ

200.000đ

500.000đ

Tổng doanh số chi tiêu trong 30 ngày (VND)

2 triệu < 5 triệu

5 triệu < 15 triệu

15 triệu trở lên

 

Điều khoản & điều kiện:

  • Ưu đãi áp dụng cho chủ thẻ chính

  • Khách hàng nhận đồng thời ưu đãi tặng điểm thưởng khi mở mới và hoàn tiền khi chi tiêu.

  • Khách hàng chỉ hưởng ưu đãi 01 lần  trong suốt  thời gian chương trình.

  • Giao dịch hợp lệ được tính tổng doanh số chi tiêu là giao dịch thanh toán mua hàng, dịch vụ (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, lãi, phí, giao dịch làm giảm dư nợ của khách hàng, giao dịch bị hoàn, hủy hoặc có tranh chấp) được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ và được ghi nợ thành công vào hệ thống ngân hàng Bản Việt.

  • Số tiền được hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản thẻ và hoàn tiền trong vòng 75 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thẻ.

  • Thẻ được Khách hàng yêu cầu thanh lý trong thời gian diễn ra chương trình sẽ không được hưởng ưu đãi.

  • Thẻ phát hành đầu tiên và thẻ thay thế/gia hạn của thẻ đó được ghi nhận là 01 thẻ

  • Chương trình có thể kết thúc sớm khi hết ngân sách.

  • Nếu có bất kỳ khiếu nại phát sinh, khách hàng vui lòng liên hệ với Ngân hàng Bản Việt thời gian không trễ hơn 15/08/2019

  • Thời gian áp dụng từ 08/03 - 08/06/2019.