Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Giảm 10.000 VND cho hóa đơn trên 50.000 VND tại Pharmacity

1. Khách hàng áp dụng: Chủ thẻ tín dụng và ghi nợ VISA Bản Việt

2. Thời gian ưu đãi: Từ 28/03/2022 đến hết 30/09/2022

3. Nội dung ưu đãi: Giảm 10.000 VND cho mỗi hóa đơn trên 50.000 VND thanh toán bằng thẻ VISA Bản Việt bằng hình thức thanh toán chạm (Contactless) tại các cửa hàng Pharmacity trong thời gian diễn ra chương trình.

4. Địa điểm áp dụng: Cửa hàng Pharmacity tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Xem danh sách cửa hàng tại đây.

5. Điều khoản và điều kiện:

- Không giới hạn số lần ưu đãi trong ngày.

- Các sản phẩm như rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông theo quy định của Bộ Y tế),... không được áp dụng cho Ưu đãi này.

- Bất kỳ thắc mắc liên quan đến Ưu đãi sẽ được giải đáp và quyết định bởi Pharmacity và/hoặc người đại diện của Pharmacity.

- Không thể quy đổi ưu đãi thành tiền mặt hoặc sử dụng ưu đãi kết hợp với các chương trình khuyến mãi, giảm giá, phiếu giảm giá hoặc ưu đãi đặc biệt khác, ngoại trừ được ghi chú cụ thể.

- VISA và nhà cung cấp có quyền tạm dừng, hủy bỏ hoặc thay đổi Ưu đãi cũng như Điều Kiện và Điều Khoản bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

- Ưu đãi được thể hiện theo thông tin cung cấp bởi nhà cung cấp. Bất cứ khiếu nại và tranh chấp nào phát sinh từ việc mua hoặc định mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này (“Khiếu nại”) sẽ được giải quyết trực tiếp giữa chủ thẻ và nhà cung cấp. Chủ thẻ VISA Bản Việt sẽ không thực hiện khiếu nại đối với VISA.

- Trong trường hợp có tranh cãi, quyết định của VISA là quyết định cuối cùng.

- Để tránh hiểu nhầm, trong khi VISA tạo điều kiện để chủ thẻ được hưởng ưu đãi này, đơn vị chấp nhận thẻ là nhà cung cấp toàn bộ hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho ưu đãi này. Vì vậy, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng việc mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ theo ưu đãi này sẽ hình thành hợp đồng giữa bản thân chủ thẻ và nhà cung cấp và VISA không tham gia vào hợp đồng này.

- Bằng việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng hàng hóa và dịch vụ theo Ưu đãi này, chủ thẻ hiểu và chấp nhận rằng VISA sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất, mất mát, chi phí hay khiếu nại (gián tiếp hoặc trực tiếp) liên quan thương tích, tử vong, sai lệch thông tin, tổn thất hoặc mất mát phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc có ý định sử dụng ưu đãi hoặc hàng hóa và/hoặc dịch vụ cung cấp dưới ưu đãi này.