Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Giảm đến 60.000 VND tại GRAB dành cho chủ thẻ VISA Bản Việt

Cùng Ngân hàng Bản Việt khám phá chương trình ưu đãi tại Grab dành cho chủ thẻ VISA từ 01/03/2022 đến hết 30/09/2022. Chi tiết như sau:

 

1) Giảm ngay 60.000 VND khi thanh toán bằng thẻ VISA Bản Việt

Các chủ thẻ được hưởng khuyến mãi:

- Người dùng Grab lần đầu liên kết thẻ VISA trên ứng dụng Grab.

- Người dùng hiện hữu của Grab đã liên kết thẻ VISA trên ứng dụng Grab nhưng chỉ có một (1) giao dịch hoặc không có giao dịch qua thẻ VISA trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021, và tháng 10/2021 đến tháng 12/2021.

Nội dung ưu đãi:

- Các chủ thẻ đưọc hưởng khuyến mãi sẽ được nhận 01 voucher GrabFood có giá trị 60.000 đồng cho đơn hàng tối thiểu 120.000 đồng hoặc 02 voucher GrabCar có giá trị 30.000 đồng cho giao dịch tối thiểu 60.000 trong thời hạn khuyến mãi. 

- Chủ thẻ Visa nhập mã điện tử VISAFOOD khi thanh toán dịch vụ GrabFood hoặc VISACAR khi thanh toán dịch vụ GrabCar.

Điều khoản và điều kiện:

- Các mã giảm giá có thể được dùng để trừ trực tiếp (hoặc bù vào) chi phí của giao dịch mua hàng (không bao gồm phí vận chuyển hoặc các phụ phí khác) được thực hiện bởi các thẻ phù hợp ở kênh khuyến mãi.

- Các chủ thẻ được hưởng khuyến mãi chỉ có thể lựa chọn một loại dịch vụ để sử dụng, mã giảm giá GrabFood hoặc là mã giảm giá GrabCar.

- Ưu đãi chỉ áp dụng trên phiên bản Ứng dụng Grab mới nhất.

 

2) Thử thách “TĂNG TỐC TÍCH ĐIỂM VỚI THẺ VISA” - cơ hội nhận 700 điểm GrabRewards

Chủ thẻ thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau sẽ nhận được thông báo tham gia thử thách:

- Người dùng Grab lần đầu liên kết thẻ VISA trên ứng dụng Grab.

- Người dùng hiện hữu của Grab đã từng liên kết thẻ VISA trên ứng dụng Grab nhưng chỉ có 1 giao dịch hoặc không có giao dịch nào trong khoảng thời gian từ tháng 01/2021 đến tháng 04/2021 và tháng 10/2021 đến tháng 12/2021; và có ít nhất 1 giao dịch trên ứng dụng Grab từ ngày 01/03/2022 đến ngày 30/09/2022.

Nội dung thử thách:

Trong thời gian khuyến mãi, chủ thẻ hoàn thành 3 cột mốc của thử thách, tương ứng với việc thanh toán 3 chuyến xe/đơn hàng thành công trên ứng dụng Grab bằng thẻ VISA sẽ nhận tối đa 700 điểm thưởng GrabRewards, cụ thể:

- Cột mốc 1: Hoàn thành 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ VISA, nhận 300 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 2 trên ứng dụng Grab.

- Cột mốc 2: Hoàn thành thêm 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ VISA, nhận 200 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 3 trên ứng dụng Grab.

- Cột mốc 3: Hoàn thành thêm 1 chuyến xe/ đơn hàng Grab có giá trị trước khi tính phí dịch vụ và ưu đãi từ 100.000đ trở lên, thanh toán bằng thẻ VISA, nhận 200 điểm GrabRewards cho giao dịch lần thứ 4 trên ứng dụng Grab.

Giá trị tối thiểu cho từng cột mốc thử thách là giá trị được tính trước khi cộng dồn thuế phí và áp dụng mã ưu đãi.

Điều khoản và điều kiện:

- Thử thách sẽ hiển thị trên ứng dụng Grab cho người dùng thỏa các điều kiện trong vòng 24 giờ kể từ khi phát sinh giao dịch đầu tiên tính từ ngày 01/03/2022. Người dùng có thể chủ động kiểm tra trong mục “Thử Thách” trên ứng dụng Grab.

- Giá trị tiền thừa của từng cột mốc không được tích lũy dồn cho cột mốc thử thách kế tiếp.

- Mỗi người dùng Grab chỉ có thể hoàn thành 01 chương trình thử thách duy nhất trong thời gian khuyến mãi.

- Điểm được tặng sẽ không được tính vào quá trình tích lũy xét hạng thành viên của Grab.