Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Nhận 20% điểm VinID tại Winmart khi thanh toán bằng thẻ VISA Bản Việt

1. Thời gian áp dụng: từ 30/03/2022 đến 30/06/2022 hoặc đến khi hết ngân sách tùy điều kiện nào đến trước 

2. Loại thẻ áp dụng: Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ VISA Bản Việt có chức năng Contactless

3. Khách hàng áp dụng:

- Khách hàng sở hữu tài khoản VinID và đã được kích hoạt thành công, bao gồm thẻ vật lý (“Thẻ VinID”) và/hoặc ứng dụng di động VinID (“Ứng dụng VinID”)

- Khách hàng đáp ứng các điều kiện nhận ưu đãi như được quy định chi tiết tại thể lệ này

4. Địa điểm áp dụng: Áp dụng tại tất cả các chuỗi cửa hàng và siêu thị Winmart/Winmart+ có hỗ trợ tính năng thanh toán Contactless.

5. Điều kiện áp dụng:

Trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại, Khách hàng đáp ứng điều kiện như được quy định dưới đây sẽ nhận được ưu đãi:

- Có sử dụng Thẻ VISA Contactless và thanh toán đơn hàng theo hình thức không tiếp xúc (đặt gần/chạm/vẫy Thẻ Visa Contactless trước thiết bị thanh toán tại quầy thu ngân) khi mua sắm tại hệ thống siêu thị WinMart/ hệ thống cửa hàng tiện ích WinMart+ trên toàn quốc; và

- Có tích điểm bằng Ứng dụng VinID/hoặc Thẻ VinID.

6. Nội dung chương trình:

Khách hàng đáp ứng điều kiện nhận ưu đãi theo thể lệ chương trình sẽ được hoàn 20% giá trị giao dịch bằng điểm VinID vào Tài Khoản VinID của Khách Hàng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh giao dịch thành công, cụ thể:

- Hoàn tối đa 30.000 VND khi tích điểm bằng ứng dụng VinID. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 04 lần ưu đãi/tháng.

- Hoàn tối đa 15.000 VND khi tích điểm bằng Thẻ VinID. Mỗi khách hàng được nhận tối đa 01 lần ưu đãi/ngày và tối đa 01 lần ưu đãi/tháng.

Lưu ý:

- Mỗi khách hàng được nhận 01 ưu đãi/ngày và không quá 05 ưu đãi/tháng. Tháng ở đây được làm rõ là tháng diễn ra chương trình, cụ thể: tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 của năm 2022.

- Trong trường hợp 1 ngày Khách hàng có hơn 01 giao dịch hợp lệ, giao dịch tích điểm sẽ được tính là giao dịch đầu tiên thực hiện trong ngày.