Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH “MỞ THẺ BẢN VIỆT, TRẢI NGHIỆM CUỘC SỐNG”

Thời gian triển khai: Từ ngày 18/06/2019 – 31/12/2019

Đối tượng áp dụng: Khách hàng đăng ký mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng Visa Bản Việt trong thời gian diễn ra chương trình

Loại thẻ áp dụng: Thẻ Visa Classic, Visa Platinum

Cách thức ưu đãi:

 • Khách hàng mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng Visa Bản Việt nhận ngay 1 trong 3 quà tặng: Áo mưa/ Nón bảo hiểm/ Dù cầm tay
 • Khách hàng mở mới thẻ bằng Sổ tiết kiệm, được hoàn tiền 1% cho tổng doanh số chi tiêu trong 03 tháng gần nhất kể từ ngày mở thẻ, tối đa đến 3 triệu đồng/ khách hàng

Điều kiện & điều khoản áp dụng:

 • Khách hàng mở thẻ mới và kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ được tham gia ưu đãi quà tặng, không áp dụng ưu đãi hoàn tiền.
 • Khách hàng mở thẻ mới bằng hình thức cầm cố sổ tiết kiệm/ tiết kiệm online được áp dụng đồng thời quà tặng khi kích hoạt thẻ trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thẻ và hoàn tiền 1% cho tổng doanh số chi tiêu trong 03 tháng gần nhất kể từ ngày mở thẻ. Số tiền hoàn tối đa 1.000.000 VNĐ/ tháng/ khách hàng.
 • Ngày mở thẻ là ngày khách hàng nhận SMS phát hành thẻ thành công hoặc SMS cấp hạn mức thẻ tín dụng.
 • Giao dịch hợp lệ để tính tổng doanh số chi tiêu là giao dịch thanh toán mua hàng, dịch vụ (không bao gồm giao dịch rút tiền mặt, lãi, phí, giao dịch làm giảm dư nợ của khách hàng, giao dịch bị hoàn, hủy hoặc tranh chấp) và được ghi nợ thành công vào hệ thống VCCB trong thời gian diễn ra chương trình.
 • Giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền này không được tiếp tục tham gia chương trình hoàn tiền khác được triển khai cùng thời điểm. Trong trường hợp giao dịch thỏa điều kiện hoàn tiền của nhiều chương trình hoàn tiền triển khai của cùng thời điểm, ngân hàng Bản Việt sẽ chủ động hoàn tiền cho khách hàng theo chương trình có tỷ lệ hoàn tiền cao nhất.
 • Ưu đãi chỉ áp dụng cho thẻ chính, không áp dụng cho thẻ thay thế, thẻ gia hạn. Giao dịch của thẻ phụ được tính cho thẻ chính.
 • Thẻ được khách hàng yêu cầu thanh lý trong thời gian diễn ra chương trình và trong thời gian thực hiện hoàn tiền sẽ không được hưởng ưu đãi.
 • Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi đạt số lượng khách hàng thỏa điều kiện ưu đãi.
 • Chương trình áp dụng đồng thời với chương trình Điểm thưởng hiện hành của Thẻ Visa Bản Việt.
 • Kết quả hoàn tiền sẽ được tổng kết vào ngày làm việc cuối mỗi tháng và hoàn tiền vào tài khoản của chủ thẻ chậm nhất ngày 15 của tháng liền kề sau đó