Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

ĐẶC QUYỀN TẠI SÂN GOLF DÀNH CHO CHỦ THẺ TÍN DỤNG JCB PLATINUM BẢN VIỆT

 

1. Thời gian chương trình: Từ nay đến hết 30/11/2021

2. Chi tiết chương trình:

- Giảm 60% phí ra sân cho chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt (thẻ chính & thẻ phụ) tại 10 sân Golf Việt Nam. Ưu đãi được áp dụng tất cả các ngày trong chương trình bao gồm cả ngày lễ.
- Chủ thẻ JCB phải trả một số khoản phí (nếu cần) như khoản còn lại của phí ra sân, phí thuê xe và phí thuê nhân viên,…
- Danh sách các sân golf được áp dụng:

* Miền Bắc:

- FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort

- FLC HaLong Bay Golf Club & Luxury Resort

- Sân Golf Đại Lải

- Sân Chí Linh Star Golf

- Hà Nội Golf Club

* Miền Trung:

- FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort

- FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort

* Miền Nam:

- Sân Long Thành Golf Resorts

- Sân Taekwang Jeongsan Country Golf Club

- Sân Vietnam Golf & Country Club

3. Phân bổ lượt đặt chỗ:

- Có tổng cộng 70 lượt ưu đãi đặt chỗ mỗi tháng.
- Một (01) chủ thẻ có quyền đặt chỗ một (01) tháng một lần.

4. Điều kiện:

- Chủ thẻ phải thanh toán các loại chi phí cần thiết bằng thẻ JCB.
- Mỗi chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt được phép đặt chỗ thêm cho một nhóm tối đa ba (03) người đi cùng. Mức ưu đãi cho người đi cùng tuỳ thuộc vào mức ưu đãi của sân Golf vào thời điểm đó.

5. Thời gian đặt chỗ:

- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện ít nhất trước 03 giờ chiều và trước 02 ngày làm việc. Chúng tôi khuyến khích các bạn nên đặt sớm để đảm bảo nhận được ưu đãi.
- Thời gian tối đa tính từ ngày đặt chỗ đến ngày chơi / checkin là một (01) tháng.

6. Các bước giao dịch đặt chỗ:

- Việc đặt giữ chỗ phải được thực hiện qua Chương trình JCB Ưu đãi Golf qua hotline (0919 553 003) hoặc Email (JCB@cc-c.vn). Chủ thẻ sẽ không được hưởng ưu đãi của chương trình nếu đặt chỗ trực tiếp với sân Golf và Resort.
- Các khách hàng khác muốn chơi cùng nhóm với chủ thẻ JCB Platinum có thể tham gia nếu tất cả phí của người chơi đó được thanh toán bởi thẻ JCB. (Tối đa thêm ba (03) người)
- Tuy nhiên, nếu có nhiều hơn ba (03) người, những người còn lại cần đặt chỗ trực tiếp với sân Golf theo mức phí áp dụng quy định bởi sân Golf. (Nghĩa là JCB có thể đặt chỗ cho tối đa ba (03) người qua hotline JCB bên cạnh chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn)
- Việc chấp thuận đặt chỗ hay thay đổi ngày giờ đều tuân theo sự sắp xếp và tình trạng trống của sân Golf hay Resort.
- Ưu đãi này không kết hợp với các chương trình giảm giá hay ưu đãi khác. Không áp dụng khi tham gia các sự kiện hay giải thi đấu khác tại sân Golf.
- Chương trình JCB Vietnam Golf sẽ không xử lý yêu cầu đặt chỗ dựa vào ngày giờ chơi Golf/ checkin mà chủ thẻ đã đặt trước trực tiếp với sân.

7. Phí và lệ phí:

- Chủ thẻ JCB Platinum Bản Việt được giảm 60% phí ra sân, 40% phí còn lại và các loại phí khác nếu có như: phí ra sân còn lại, phí caddie, phí xe điện, phí giường thêm & phí cho trẻ em đi cùng nếu có sẽ được thanh toán bằng thẻ JCB Platinum, trong vòng 1 ngày qua link thanh toán do Chương trình ưu đãi Golf - JCB gửi qua Email / SMS tới Chủ thẻ.
- Nếu chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn đặt chỗ không thành công với dịch vụ miễn phí hoặc giảm 60% phí ra sân do hết số lượng giới hạn, chủ thẻ sẽ được hỗ trợ đặt chỗ với mức ưu đãi của sân Golf vào thời điểm đó (Mức Ưu đãi này phụ thuộc vào chính sách của sân Golf). 
- Tất cả các chi phí đều được quy đổi và thanh toán theo tiền đồng Việt Nam.
- Chủ thẻ và những người liên quan chịu trách nhiệm trả các phí khác trực tiếp tại sân Golf và Resort bằng thẻ JCB, bao gồm nhưng không giới hạn: phí xe điện (nếu có), tủ đồ, phí bảo hiểm và F&B, các dịch vụ khác theo giá niêm yết tại sân Golf và Resort.

8. Hủy chỗ, vắng mặt và thay đổi đặt chỗ:

- Việc huỷ đặt chỗ hay không đến chơi Golf theo ngày giờ đăt chỗ đã được xác nhận sẽ chịu các khoản phí như sau:

- Miễn phí huỷ chỗ đã đặt qua Email hoặc điện thoại trước 2 ngày làm việc (trước 3 giờ chiều) trước ngày ra sân. Toàn bộ số tiền đã được thanh toán sẽ được hoàn trả lại tài khoản của khách hàng.
- Huỷ trong vòng sau 3 giờ chiều 2 ngày trước ngày ra sân hoặc không đến, số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại và lần chơi đó coi như đã được sử dụng.
- Về việc đặt chỗ phòng nghỉ Resort: Miễn phí huỷ chỗ đã khi hủy trước 7 ngày ( trước 3 giờ chiều) trước ngày checkin. Lượt đặt chỗ này sẽ được chuyển cho chủ thẻ JCB khác đủ tiêu chuẩn.

- Không hoàn phí trong điều kiện thời tiết xấu. Nếu vào ngày chơi thời tiết mưa, sân Golf sẽ không hoàn phí và sắp xếp một ngày chơi khác.

9. Các điều khoản và quy định khác:

- Mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ đặt giữ chỗ chơi Golf tại sân với giá ưu đãi. Việc sử dụng các tiện nghi và dịch vụ khác phải có sự đồng ý và tình trạng trống của sân Golf.
- Sân Golf sẽ có quyền bổ sung thêm người vào một nhóm chơi.
- Chương trình JCB Vietnam Golf chỉ áp dụng cho 18 hố.
- JCB có quyền thay đổi các điều khoản & điều kiện của chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước.
- Chủ thẻ JCB đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình có trách nhiệm thanh toán tất cả các chi phí khác phát sinh cho nhà cung cấp do sử dụng các dịch vụ khác không bao gồm trong chương trình này.
- Chương trình này không xuất hoá đơn.
- Nếu có bất kỳ yêu cầu hoặc phản hồi về dịch vụ chương trình này, chủ thẻ JCB vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty CC&C là đối tác quản lý dịch vụ này. Căn cứ theo phạm vi pháp luật cho phép, Chủ thẻ khi tham gia chương trình ưu đãi này, đồng ý không quy trách nhiệm lên Chương Trình Ưu Đãi JCB Viêt Nam/các ngân hàng phát hành thẻ, các công chức, nhân viên và những người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này về các yêu cầu bồi thường, yêu cầu, khiếu nại hay mất mát, cũng như các phí tổn, chi phí liên quan, và đối với bất cứ thiệt hại nào được xác nhận, truy đòi bồi thường, hoặc đã được bồi thường đi ngược lại với quyền và lợi ích của Chương Trình Ưu đãi JCB Việt Nam /JCB Việt Nam/các ngân hàng phát hành thẻ, hoặc các công chức, nhân viên và nhữ ng người khác được chỉ định và ủy quyền làm việc cho các tổ chức này với lý do thương tích cá nhân, bao gồm cả thương tật hoặc tử vong, và/hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hư hại, hết công dụng phát sinh từ hoặc trong quá trình liên kết hay tham gia chương trình.

10. Liên hệ:

Bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc đặt chỗ cho chương trình JCB Ưu đãi Golf vui lòng liên hệ trực tiếp công ty CC&C. Chi tiết liên hệ như sau:

- Hotline: 0919 553 003 (Cuộc gọi tính phí)
- Địa chỉ Email: JCB@cc-c.vn
- Giờ hoạt động:8AM-6PM (Hàng ngày)