Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Sen Spa

Giảm giá 10% tất cả các dịch vụ tại Sen Spa.

Áp dụng cho tất cả các chủ thẻ tín dụng Viet Capital Visa. Vui lòng gọi điện thoại đặt hẹn trước khi đến.

Giảm giá chỉ được áp dụng khi chủ thẻ sử dụng dịch vụ và thanh toán bằng thẻ tín dụng Viet Capital Visa.

Telephone: +84 8 3910 2174
Website: 
www.senspa.com.vn
Email: rsv@senspa.com.vn

Địa chỉ áp dụng: 26 - 28 Đông Du, Quận 1, TP HCM

Thời gian áp dụng: Từ nay đến 31/12/2017