Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Thẻ Tín Dụng Visa Classic Bản Việt

Từ 10 đến dưới 100 triệu đồng
Miễn phí
- 1.000 VND chi tiêu nhận 1 Điểm thưởng.
- 1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng Visa Platinum Bản Việt

Từ 100 triệu đồng trở lên
Miễn phí
1.000 VND chi tiêu nhận 2 Điểm thưởng.
1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng Visa Lifestyle Bản Việt

Từ 10 triệu đồng trở lên
799.000 VND ~ 1.499.000 VND
Hoàn tiền lên đến 5% giá trị chi tiêu tại nhiều lĩnh vực:
- Hàng không, Khách sạn, Đại lý du lịch: hoàn 5%
- Nhà hàng: hoàn 4%
- Bệnh viện, Trường ...
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng JCB Standard Bản Việt

Từ 10 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng
Miễn phí
1.000 VND chi tiêu nhận 1 Điểm thưởng.
1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng JCB Gold Bản Việt

Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng
Miễn phí
1.000 VND chi tiêu nhận 1 Điểm thưởng.
1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng JCB Platinum Bản Việt

Từ 100 triệu đồng trở lên
Miễn phí
1.000 VND chi tiêu nhận 2 Điểm thưởng.
1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng JCB Travel Bản Việt

Từ 50 triệu đồng trở lên
399.000 VND
1.000 VND chi tiêu nhận 6 Điểm thưởng.
370 Điểm thưởng = 1 Dặm thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng JCB 7-Eleven Bản Việt

Từ 10 triệu đồng trở lên
Miễn phí
1.000 VND chi tiêu nhận 4 Điểm thưởng.
1 Điểm thưởng = 1 VND Tiền thưởng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay