Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Thẻ Tín Dụng Visa Classic Bản Việt

Thẻ Chip theo tiêu chuẩn EMV
Không phí thường niên
Tích lũy điểm thưởng và được hoàn tiền 0.3% trên giá trị chi tiêu
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ Tín Dụng Visa Platinum Bản Việt

Thẻ Chip theo tiêu chuẩn EMV
Không phí thường niên
Tích lũy điểm thưởng và được hoàn tiền 0.5% hoặc dặm bay trên giá trị chi tiêu
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay

Thẻ thanh toán E-Plus

66.000VND/năm
Không áp dụng
So sánh thẻ
Mở thẻ ngay