Viet Capital Bank Viet Capital Bank
Địa điểm
Hotline: 1900 555 596 | (028) 3943 6868

Miễn phí thường niên trong suốt thời gian hiệu lực thẻ

Nhận 4 VND tiền thưởng cho mỗi 1000 VND chi tiêu bằng thẻ. Xem chi tiết tại mục Dùng thẻ thông minh.

Tận hưởng ưu đãi đến 50% từ Ngân hàng Bản Việt

Ưu đãi trả góp lãi suất 0%

Hạn mức tín dụng: từ 50 đến dưới 100 triệu đồng

 

 

 

 

               

Chi Tiêu Thả Ga, Hoàn Tiền Không Giới Hạn

Trượt sang phải hoặc trái

0 Đồng

   500.000.000 Đồng

Số Tiền Chi Tiêu Hằng Tháng
Đồng
=
Đồng Hoàn Lại Hằng Năm


 

Biểu Phí


►Phí thường niên thẻ chính/phụ : Không Phí


►Phí Phát Hành: Không Phí


Chi tiết xem thêm tại đây


 

Do chưa hoàn toàn rõ loại thẻ có thể mở chọn chức năng tư vấn và cả tuần không có ai liên hệ. Bản Việt không nên quảng cáo nhiều để rồi khi khách hàng tìm đến thì lại không ai tiếp như vậy.
Janus - 20/08/2020 12:44

Đánh giá
Mở thẻ ngay